Om oss Våra tjänster Våra kunder Kontakta oss  
 
 
 
Våra tjänster
Interima i Malmö AB är specialiserade inom 3 segment:

In-door accounting: Vi utför tjänster som löpande redovisning, bokslut, årsredovisningar, bolagsdeklarationer, skattedeklarationer mm inne på vårt kontor. Våra klienter lämnar själv in sitt material.

Out-sourcing: Denna tjänst innebär att vår klient out-sourcar hela eller delar av sin ekonomiavdelning. Vi jobbar ute hos klienten och kan ta hand om allt ifrån löpande administration såsom bokföring, betalnings- och löneadminstration, till bokslut, rapportering mm, helt utifrån vilka behov klienten har. Denna tjänst har på senare tid vuxit sig stark och är väldigt uppskattad bland de klienter som valt just denna lösning eftersom Interima har nödvändig specialistkompetens och kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar.

Consulting: Denna tjänst innebär att Interima avlönar en konsult som är stationerad ute hos klienten på antingen kortare eller längre uppdrag. Arbetsuppgifterna skräddarsys utifrån klientens behov.

Samtliga segment ovan kan och bör kombineras med rådgivning. Rådgivningen i sig kan också vara frikopplad och fungera som ett fristående segment för klienter som inte är i behov av våra övriga tjänster. Interima förser också nuvarande eller blivande klienter med bolagsbildningar i den mån behov finns.
 
 
Interima i Malmö AB, Adelgatan 19 2tr, 211 22 Malmö, 040-18 18 27,
info@interima.se